Έχοντας ως βάση την τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών μάς η εταιρεία μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα της Πληροφορικής και των συγχρόνων τεχνολογιών. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

1. Τεχνική υποστήριξη.
2. Δίκτυα και τηλεφωνικά κέντρα.
3. Επισκευή Η/Υ, Laptop, Printer κ.α.
4. Εμπορεία προϊοντων νεάς και τεχνολογίας (Η/Υ, Laptop, Printer, Monitor, Server).
5. Εμπορεία αναλωσίμων και ειδών γραφείου.
5. Αναπτύξη εφαρμογών.
6. Κατασκευή και φιλοξενεία webpage.
7. Αναπτύξη εφαρμογών Multimedia.
8. Συμβουλευτικές υπηρέσιες.
9. Συστημάτα ασφαλείας.
10. Μελέτες.
Reviw on bokmaker Number 1 in uk William Hill Bonus by w.artbetting.net
Free Themes & Templates
http://artbetting.net/